Cercul Tehnico-Aplicativ "CiberClick"

Introducere în electronică și informatică creativă

stratch

        Cine analizează dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii din ultimele decenii va constata că fără aportul esenţial al electronicii, informaticii și roboticii, acestea nu ar fi putut ajunge la stadiul actual, iar altele nici nu s-ar fi născut.

        Am fi putut oare vorbi astăzi despre ciberne­tică fără electronică, sau de zborurile cosmice, fără complexele instalaţii electronice de dirijare, control şi comunicaţie ?

        Proiectul urmărește dezvoltarea creativității tehnice și formarea unei gândiri logice, structurate a elevilor implicați, prin solicitarea de a prezenta soluții practice pentru rezolvarea unor situații reale, folosind cunoștințele acumulate.

    Secțiuni:

     1. Electronică aplicată, unde elevii vor învăța despre circuite electronice, cum funcționează principalele componente electronice, interpretarea schemelor electronice și realizarea unor simple montaje electronice, pe o placă Breadboard, sau pe un cablaj imprimat

     2.Informatică creativă, prin folosirea unui mediu de programare grafic prietenos, numit SCRATCH” în care se pot crea animații, jocuri, muzică, simulări, povești…etc.

     3.Programare roboți (ARDUINO),construcția si programarea unor roboti, comandat de microcontrollere “ARDUINO”, prin care se urmăreşte să răspundă cerinţelor unui învăţământ modern, formativ, având scopul de a dezvolta creativitatea şi de a îi face pe elevi să îşi descopere noi abilităţi într-un domeniu tehnic de actualitate, folosind competenţele acumulate prin parcurgerea primelor două secțiuni.

      Obiective

  • dezvoltarea creativității tehnice
  • formarea unei gândiri logice, structurate a elevilor implicați,
  • prezentarea de soluții practice pentru rezolvarea unor situații reale, folosind cunoștințele acumulate.
  • aplicarea cunoștințelor teoretice acumulate la diverse materii parcurse și modul în care acestea se aplică în practică (informatică, fizică – electricitate, mecanică, matematică – algebră booleană).
  • acumularea de cunoștințe noi legate de bazele utilizării microprocesoarelor (microcontrolerelor) și programării acestora, a acționării motoarelor de curent continuu și a folosirii senzorilor.
  • Realizarea de conexiuni între teorie și practică
  • Implicarea elevilor la propria formare
  • Dezvoltareaspiritului de competiţie
  • sporirea capacităților intelectuale și a performanței în domeniu