Cercul Tehnico-Aplicativ "CiberClick"

 

         Pentru a veni în sprijinul elevilor, la nivelul Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” Focşani, funcționează Clubul Tehnico-AplicativCiberKlick”.  În cadrul acestui club, a fost implementat Proiectul educațional Extracurricular “Introducere în electronică și informatică creativă”,   derulat pe perioadă de 3 semestre, pe grupe de vârstă, câte 90 de minute pe săptămână, în laboratorul de Informatică.

          Secțiuni:

  1. Electronică aplicată
  2. Informatică creativă (SCRATCH)
  3. Programare roboți (ARDUINO) 

NOUTĂȚI

  – Cererea de înscriere o puteți trimite la adresa de e-mail:  cerc.ciberclick@gmail.com   sau la coordonatorul proiectului. 

 – Perioada de înscriere                                 04-30.04.2021

ELECTRONICĂ ȘI INFORMATICĂ CREATIVĂ

Electronică aplicată

             Aici veți învăța despre circuite electronice, cum funcționează principalele componente electronice, interpretarea schemelor electronice și realizarea unor simple montaje electronice, pe o placă Breadboard, sau pe un cablaj imprimat.

 

Informatică creativă

            Prin folosirea unui mediu de programare grafic prietenos, numit SCRATCH” în care se pot crea animații, jocuri, muzică, simulări, povești…etc.      Sintaxa este semnificativ simplificată, astfel încât nu există practic nicio parte de cod textual care să poată fi întâlnită în limbajele de programare mai complexe.                             

Programare roboți (ARDUINO)

           Construcția si programarea unor roboti, comandat de microcontrollere “ARDUINO”, prin care se urmăreşte  dezvoltarea creativitații şi de a îi face pe elevi să îşi descopere noi abilităţi într-un domeniu tehnic de actualitate.

 

 

ÎN CURÂND URMĂTOARELE CURSURI

Configurarea și mentenanța PC

            Acest curs se va ocupa de componentele care alcătuiesc întregul hardware al unui PC. Pur şi simplu, cursanţilor le  vor fi explicate în detaliu conceptele de bază, legate de hardware şi de componentele de calculator.

                                     Bazele HTML 5 și CSS 3    

            HTML, respectiv HyperText Markup Language este un limbaj descriptiv cu ajutorul căruia se creează site-uri, mai exact funcţionalitatea elementelor unei pagini web. Pe de altă parte, CSS  reprezintă limbajul care se foloseşte pentru editarea aspectului şi  formatarea  elementelor. 

Bazele utilizarii calculatorului

          Acest curs se va ocupa  cu dispozitivele periferice ale calculatorului, aplicaţiile de bază, sistemele de operare,  utilizarea individuală a reţelelor informatice de calcul și diferite moduri de conectare la internet