Cercul Tehnico-Aplicativ "CiberClick"

Colaboratori și parteneri

          Asociaţia “Renato” este o asociaţie nonprofit , care are drept scop implicarea tinerilor şi adulţilor în construirea unei societăţi civile puternice, sprijinind şi lucrând cu comunităţi sărace şi/sau defavorizate din Europa de Est, astfel încât acestea să se poată baza pe propriile resurse şi să se bucure de bunăstare.                                               Membrii fondatori sunt 3 cadre didactice și un referent cultural. Echipa de implementare a proiectelor este constituită din cadre didactice de prestigiu din învățământul vrâncean care acționează în domeniul educației non-formale, alături de voluntari cu vârste cuprinse între 12-28 ani.                                                                     Dispune de resurse materiale proprii – sediu special amenajat: două săli de ședință dotate cu mobilier specific, videoproiector, table, fleepchart etc. 

   EDUVRÂNCEAN, este un start-up inființat în cadrul proiectului Școala de Afaceri – Regiunea  Sud-Est,  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi.

        Acesta vine în sprijinul elevilor care, din diferite motive, întâmpină dificultăți în înțelegerea unei materii. Elevul va avea parte de o instruire personalizată și centrată pe nevoile sale, sub îndrumarea unor cadre didactice cu performanțe dovedite, dedicate, responsabile, care nu ezită să ofere sprijin celor aflați în nevoie.