Cercul Tehnico-Aplicativ "CiberClick"

ELECTRONICĂ APLICATĂ

 1. Noțiuni de bază de protecție și securitate a muncii
 2. Circuite electrice, tensiune și curent
  • Curentul electric
  • Tensiunea
  • Putere
  • Măsuri electrice
 3. Componente electronice pasiv
  • Cabluri electrice
  • Întrerupătoare și comutatoare
  • Relee
  • Motoare și electromotoare
  • Acustica, microfoane și difuzoare
  • Rezistența electrică, rezistorul și codul culorilor;
  • Capacitatea,  condensatorul și codul culorilor;
  • Inductanța și bobine
 4. Componente electronice active (semiconductori)
  • Diode
  • Dioda electroluminiscentă – LED-uri
  • Tranzistori
  • Dispozitive optoelectronice
 5. Circuite integrate
  • Logice
  • Operaționale
  • Amplificatoare audio
 6. Simboluri electronice (niv. I);
 7. Semnale și masuri
  • Amplificatoare
  • Filtre
  • Oscilatoare
 8. Suporturi pentru dezvoltarea circuitelor electronice
  • Dotarea laboratorului de electronic
  • Placuțe Breadboard
  • Plăcuțe cu găuri multiple
  • Cablaje imprimate
 9. Măsurători electronice și multimetre electronice;
  • Măsurarea cu multimetrul analogic și digital
  • Folosirea osciloscopului
 10. Alimentarea circuitelor electronice
  • Surse de alimentare portabile
  • Surse de alimentare stabilizate
 11. Construcția circuitelor electronice
  • Dotarea laboratorului de electronic
  • Scheme electronice
  • Realizarea unui cablaj imprimat
  • Lipirea componentelor electronice


Anexe:

 • Activități practice corelate cu tematica, la fiecare capitol
 • Îndrumare de laborator și experimente corelate cu cursul teoretic.

     Noțiuni de bază de protecție și securitate a muncii.                                             Prezentarea cursului si a Cercului Tehnico-Aplicativ “CIBERCLICK”

Săptămâna 3

Componente electronice pasiv                      

Săptămâna 5

Circuite integrate

Săptămâna 7

Semnale și masuri                                            

Săptămâna 9

Măsurători electronice și multimetre 

Săptămâna 11

Construcția circuitelor electronice     

Laborator 2

Elaborarea unui montaj electronic 

Săptămâna 2

     Circuite electrice, tensiune, curent  electric, putere și măsuratori electrice.         

  •  

Săptămâna 4

Componente electronice active (semiconductori)

Săptămâna 6

Simboluri electronice                                      

Săptămâna 8

Suporturi pentru dezvoltarea circuitelor electronice

Săptămâna 10

Alimentarea circuitelor electronice

Laborator 1

Proiectarea unui cablaj imprimat       

Laborator 3

Elaborarea unui montaj electronic